People

Research project NPRH (Nr 11H 13 0720 82): Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końca XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Researchers:

dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ

dr hab. Roman Sosnowski (kierownik)

dr Monika Jaglarz, Biblioteka Jagiellońska

mgr Grzegorz Duliński, mgr Sandra Strugała, mgr Sara Wilkiewicz, mgr Luca Palmarini, mgr Alicja Bańczyk, mgr Anna Dyda, mgr Desy Masieri