People

Research project NPRH (Nr 11H 13 0720 82): Kultura romańska w Polsce (od średniowiecza do końca XVIII wieku) na podstawie kolekcji rękopisów francuskich i włoskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (2014-2019)

A research project funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (National Programme for the Development of Humanities), 2014-2019

A research project funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (National Programme for the Development of Humanities), 2014-2019

Researchers:

prof. dr hab. Piotr Tylus

prof. dr hab. Roman Sosnowski (kierownik)

dr Monika Jaglarz, Biblioteka Jagiellońska

dr Grzegorz Duliński, mgr Sandra Strugała, dr Sara Wilkiewicz, dr Luca Palmarini, dr Alicja Bańczyk, dr Anna Dyda, mgr Desy Masieri, dr Alicja Paleta