Project (in Polish)

Celem naukowym projektu jest pełne opracowanie naukowe rękopisów romańskich (francuskich i włoskich) znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, od średniowiecza do końca XVIII wieku, oraz częściowe edycje tekstów zawartych w rękopisach.

Kolekcja rękopisów romańskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jest wyraźnym odbiciem ważnej roli, jaką kultura romańska (francuska i włoska) odegrała w tworzeniu kultury polskiej. Głównie język francuski, lecz także język włoski były na przestrzeni  wieków językami kultury europejskiej. Przez to, obywatele Rzeczypospolitej zarówno pisali w tych językach, jak i nabywali za granicą rękopisy, które wprowadzali w polski obieg kulturowy. Ta kolekcja jest też świadectwem silnych, wielowiekowych wpływów kultury romańskiej w Polsce, bardzo widocznych w Krakowie, już od średniowiecza, kiedy przyszli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego pobierali nauki na Uniwersytetach w Paryżu, Bolonii lub Padwie, i duże znaczenie posiadały wówczas związki dynastii Jagiellonów z Italią. Wpływy kultury francuskiej i włoskiej były silne także później. Z tego powodu kolekcja posiada fundamentalne znaczenie dla dziedzictwa i kultury narodowej w Polsce.

Praca nad częściowymi edycjami wybranych tekstów powierzona została zespołowi doktorantów pod nadzorem doświadczonych badaczy.

Z kolei same naukowe opisy poszczególnych artykułów i zarys historyczny kontaktów francusko-polskich i włosko-polskich na bazie kolekcji rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej zostaną przygotowane przez doświadczonych badaczy, dr. hab. Piotra Tylusa, prof. UJ oraz dr. hab. Romana Sosnowskiego, którzy kierują projektem. Aby to ważne dziedzictwo należycie zostało docenione w Europie i włączone do badań nad dziedzictwem rękopiśmiennym we Włoszech i we Francji, opracowanie naukowe kolekcji rękopisów romańskich w BJ powstanie w językach francuskim i włoskim.